Kontakt

Kierownik Studiów
dr inż. Witold Cioch

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Mechaniki i Wibroakustyki
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Pawilon: D-1 Pokój: 121
Telefon 012 617 36 22
fax.: 012 633 23 14
e-mail: cioch@agh.edu.pl